De Vereniging

De Vereniging / The Association

De Vereniging:
De vereniging National Cutting Horse Association of the Netherlands, opgericht 27 april 2001, stelt zich ten doel, de western paardensport in het algemeen en de cuttingsport in het bijzonder, bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek. Wij willen de cuttingsport bekendheid geven. Dit doel willen wij bereiken, onder andere, door het promoten van wedstrijden.

The association:
The National Cutting Horse Association of the Netherlands, founded on April 27 , 2001, has the goal to promote western horse sports in general, and especially cutting, to a diverse audience. We want to ppromote the sport of cutting. We want to reach our goal, by, among other things, promoting shows.

Het bestuur van de NCHA-N bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Paul Derrez
Vice voorzitter: Johnny Schreurs
Penningmeester: Jolanda Vrehen
Wedstrijdcoördinators: Lutz Lennartz en Johnny Schreurs

The boarding of the NCHA-N consists of the following persons:
President: Paul Derrez
Vice president: Johnny Schreurs
Treasurer: Jolanda Vrehen
Showsupervisors: Lutz Lennartz and Johnny Schreurs