contributie 2019 / Mitgliedsbeitrag 2019

 ABN AMRO

Rek.nr.:           62.97.29.670

IBAN:            NL61 ABNA 0629 7296 70

BIC/SWIFT:   ABNANL2A

Gelieve het bedrag van € 30,- vóór 1 februari 2019 over te maken op het bovenstaande Nederlandse rekeningnummer, onder vermelding van “contributie 2019”.

Betalingen uit het buitenland onder vermelding van “SEPA overboeking”.

Dit bedrag wordt bij niet tijdige betaling verhoogd tot € 70,- en moet worden voldaan

om aan de eerste wedstrijd te kunnen deelnemen.

 

Bitte überweisen Sie den Betrag von € 30,- vor 1. Februar 2019 auf obengenanntes Niederländisches Kontonummer, mit als Mitteilung “Mitgliedsbeitrag 2019”.

Überweisungen aus dem Ausland mit Mitteilung “SEPA Überweisung”.

Dieser Betrag wird bei zu später Bezahlung erhöht bis € 70,- und muss bezahlt werden um an das erste Turnier teilnehmen zu können.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.